GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Gweinyddydd

Brychdyn

Cyflog - £18,002 - £19,256 y flwyddyn

Dyddiad cau:11/12/2017

Gweinyddydd

Brychdyn

Cyflog - £18,002 - £19,256 y flwyddyn

Swydd Cyfnod Penodol 12 mis

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle, gyda phob un ohonynt mewn lleoliad cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac yn hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Byddwch yn gweithio ar safle Airbus ym Mrychdyn ac yn darparu cymorth gweinyddol gwerthfawr i gynorthwyo’r Tîm Hyfforddi Coleg Cambria ar y safle a Thîm Gyrfaoedd Cynnar Airbus, gan gyflawni nifer o ddyletswyddau swyddfa i sicrhau gwasanaeth cymorth gweinyddol effeithiol o ddydd i ddydd.

Gan ddarparu gwasanaethau ardderchog i gwsmeriaid bob amser, byddwch yn cynnal systemau gwybodaeth a gweinyddu priodol wrth gynhyrchu a dosbarthu gwybodaeth reoli sy’n gysylltiedig â Rhaglen Addysgol Gyrfaoedd Cynnar Airbus ac i fodloni gofynion Cynulliad Cymru.

Byddwch yn cynorthwyo gyda rhaglenni cyfrifiadurol a systemau meddalwedd allweddol, gan gynnwys SAP a Microsoft Office, yn ymgymryd â phrosesau archebion prynu ac yn trefnu cyfarfodydd a chyfleusterau yn y galw. Byddwch hefyd yn cynorthwyo gyda gweithgareddau’r adran, fel darparu nodiadau a gwybodaeth gyfrinachol a chynnal prosesau gweinyddu ar gyfer ceisiadau hyfforddiant ac archebion.

Byddwch yn creu systemau rheoli gweledol ar gyfer Staff Dysgu Coleg Cambria a’r Timau Gyrfaoedd Cynnar i hybu gwella’n barhaus a chydweithio.

Fel ein Gweinyddwr, byddwch hefyd yn cynorthwyo gyda gweithgareddau cyswllt addysg Airbus, gan hwyluso gweithgareddau ar y safle ac oddi arno gydag ysgolion allweddol a phartneriaid addysgol. O bryd i’w gilydd, efallai bydd hyn yn cynnwys gweithgareddau o fewn a’r tu allan i oriau gwaith safonol hefyd.

Gydag ymagwedd hynod ragweithiol a hyblyg, bydd gennych NVQ Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes neu gymhwyster cyfwerth a bydd gennych brofiad y gallwch ei ddangos o weithio mewn amgylchedd swyddfa brysur. Byddwch yn gallu gweithio ar eich liwt eich hun, aml-dasgio a gweithio gyda gwahanol dimau. Byddwch yn gallu defnyddio cyfrifiaduron a rhaglenni Microsoft a Google, gan gynnwys Excel i greu cronfeydd data, tablau colyn a siartiau.

Byddem yn dymuno bod gennych gymhwyster Lefel 2 mewn Gwasanaethau i Gwsmeriaid hefyd a phrofiad o weithio gyda gwybodaeth gyfrinachol. Byddai gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn dra dymunol ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 11/12/2017


Gwneud Cais