GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Asesydd – Peirianneg Wneuthuro ac Weldio

Glannau Dyfrdwy

£25,139 -£28,331

Dyddiad cau:19/10/2017

Asesydd – Peirianneg Wneuthuro ac Weldio 

Glannau Dyfrdwy

£25,139 -£28,331

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle mewn mannau cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy’n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri a Sir Gaer.

Yn y swydd hon, byddwch yn asesu ystod lawn o gymwysterau NVQ Lefel 2 & 3. Byddwch yn cofrestru ymgeiswyr ar gyrsiau addas a darparu cyfleoedd ar gyfer annog, mentora a dysgu. Byddwch yn gyfrifol am fonitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill cymwysterau, gan roi adborth adeiladol a’u helpu i ddarparu portffolio o dystiolaeth.

I lwyddo yn y swydd hon, bydd yn rhaid i ymgeiswyr gael Cymhwyster Asesydd neu fod yn fodlon gweithio tuag ato, ynghyd â chymhwyster proffesiynol perthnasol ar Lefel 3 o leiaf. Gyda phersonoliaeth glên, gynorthwyol a chadarnhaol a sgiliau cadarn gweithio mewn tîm, byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal ac i ddatblygu safonau ansawdd.

Mae gofyn i chi allu ysgogi eich hun a bod gennych sgiliau trefnu a rheoli amser da, gan gynnwys gallu cyflawni tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda’r swydd.

Mae’n rhaid bod gan ymgeiswyr drwydded yrru ddilys a’u bod yn gallu trefnu eu cludiant eu hunain.

Byddai’n dra dymunol petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant ar gyfer y swydd hon.

Byddai’n dra dymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 19/10/2017


Gwneud Cais