GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Aseswr Gwaith Plymwr a Gwresogi

Glannau Dyfrdwy

£25,139 - £28,331 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:19/01/2018

Aseswr Gwaith Plymwr a Gwresogi
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £25,139 - £28,331 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Parhaol, Llawn Amser

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain, gan gyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Fel Aseswr Gwaith Plymwr a Gwresogi, byddwch yn asesu'r ystod lawn o gymwysterau NVQ Lefelau 2 a 3. Cofrestru myfyrwyr ar gyrsiau priodol a darparu hyfforddiant, mentora a chyfleoedd dysgu, byddwch yn gyfrifol am fonitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill eu cymwysterau, gan roi adborth adeiladol iddynt a’u helpu i ddarparu portffolio o dystiolaeth.

I lwyddo yn y swydd hon, mae'n rhaid bod gennych, neu’n gweithio tuag at gymhwyster Aseswr a bod gennych gymhwyster proffesiynol perthnasol Lefel 3 o leiaf. Gyda sgiliau gweithio mewn tîm cryf, personoliaeth glên, gadarnhaol a chefnogol, byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal a datblygu safonau ansawdd

Bydd gofyn i chi fod ag hunan-gymhelliant a sgiliau rheoli amser a threfnu da, gan gynnwys gallu cyflawni gwaith gweinyddol i gynorthwyo gyda’r swydd.

Dylai fod gennych drwydded yrru ddilys a’ch cludiant eich hunan.

Byddai’n fantais petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr byd diwydiant a masach a bod gennych gymhwyster dilyswr neu’n gweithio tuag at hynny.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl ar gyfer y swydd hon.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 19/01/2018


Gwneud Cais