GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Gofalwr Tir

Llysfasi

£16,302 - £16,750 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:23/01/2018

Gofalwr Tir
Llysfasi
Cyflog £16,302 - £16,750 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle cyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Fel aelod o’n Tîm Tiroedd, byddwch yn cyflawni’r holl ddyletswyddau sy’n gysylltiedig â chynnal a chadw tiroedd, gan gynnwys tirweddu caled a meddal.

Fel ein gofalwr tir, byddwch yn torri ac yn strimio gwair, plannu, torri, gosod a chynnal a chadw llwyni a gwrychoedd, gwneud gwaith garddwriaeth gyffredinol yn gysylltiedig â blodau, llwyni a choed a phob math arall o dirlunio caled a meddal. Byddwch yn sicrhau bod y tiroedd yn cael eu cynnal i safon ragorol a threfnu’r offer a chyflawni gwaith i’r terfynau amser gydag ychydig o oruchwyliaeth, gan sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud yn y ffordd fwyaf diogel posibl.

Byddai’n dra dymunol petai gan ymgeiswyr gymhwyster Lefel 2 mewn cynnal a chadw cyfleusterau, cymhwyster llif gadwyn neu gymhwyster chwistrellu, ond nid yw hyn yn hanfodol mewn unrhyw fodd. Y cwbl rydym yn gofyn amdano yw bod gennych chi wir ddiddordeb mewn pob agwedd o gynnal a chadw tiroedd a bod gennych brofiad o swydd debyg i helpu gyda hynny.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus drwydded yrru gyfredol.

Mae gallu siarad Cymraeg yn dra dymunol.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiau Cau: 23/01/2018


Gwneud Cais