GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Hyfforddwr / Arddangoswr Peirianneg

Wrecsam

£ 19,343 - £ 22,827 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:29/06/2018

Hyfforddwr / Arddangoswr Peirianneg
Wrecsam
£ 19,343 - £ 22,827 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Parhaol, Llawn Amser

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

O dan arweiniad cyffredinol a chyfarwyddyd y staff darlithio, bydd yr Hyfforddwr / Arddangoswr yn cyflwyno sesiynau ymarferol i fyfyrwyr Peirianneg mewn amgylchedd gweithdy ymarferol.

Gan roi cymorth i Ddarlithwyr trwy olrhain ac asesu cynnydd myfyrwyr, byddwch yn helpu i gynnal eu portffolios i'r safon ofynnol ar gyfer eu cymwysterau a rhoi adborth ac arweiniad i gynorthwyo ac i atgyfnerthu eu dysgu. Byddwch hefyd yn paratoi deunyddiau, offer a chyfarpar, gweithleoedd a gweithfannau a sicrhau bod arferion Iechyd a Diogelwch ac amgylcheddol y cytunwyd arnynt yn cael eu gweithredu a chadw atynt.

Yn gyfathrebwr cadarn, gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog, bydd gennych gymhwyster Lefel 3 o leiaf yn y maes pwnc perthnasol a bydd gennych brofiad o fyd diwydiant. Yn agored ac yn ymatebol i anghenion eraill, byddwch yn gallu meithrin perthnasoedd gwaith a dangos egni a brwdfrydedd yn yr amgylchedd dysgu.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus allu defnyddio rhaglenni MS Office a TGCh priodol hefyd.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad cau: 29/06/2018


Gwneud Cais