GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Arbenigwr Cysylltiadau Cyflogaeth

Glannau Dyfrdwy

£32,572 - £35,412 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:05/07/2018

Arbenigwr Cysylltiadau Cyflogaeth
Glannau Dyfrdwy
£32,572 - £35,412 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol.

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1,450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Rydym yn chwilio am Arbenigwr Cysylltiadau Cyflogaeth a fydd yn cynorthwyo’r buses i gynnal amgylchfyd cysylltiadau gweithwyr llesol yma yng Ngholeg Cambria.

Gan ddarparu cymorth partneriaeth i’r Tîm Adnoddau Dynol a’r rheolwyr atebol i reoli achosion cysylltiadau cyflogaeth unigol, cymhleth, risg uchel a sensitif, byddwch yn ymdrin â nifer o wahanol achosion o’u dechrau i’w diwedd.

Fel ein Arbenigwr Cysylltiadau Cyflogaeth, bydd gennych gymwyster MCIPD a chryn brofiad ym maes Cysylltiadau Cyflogaeth. Byddwch yn gallu meddwl yn rhesymegol a bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol. Byddwch yn gallu meithrin perthnasu cadarn gyda rhanddeiliaid mewn amgylchfyd sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid.

Bydd gennych sgiliau trefnu, cyfathrebu, ymchwilio a chyflwyno rhagorol hefyd, yn ogystal â gallu gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid mewnol, gan gynnwys y Tîm Uwch Reolwyr.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 05/07/2018


Gwneud Cais