GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Asesydd Cymwysterau Electrodechnegol

Glannau Dyfrdwy

£25,139 - £28,331 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:26/06/2018

Asesydd Cymwysterau Electrodechnegol
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £25,139 - £28,331 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Mae Coleg Cambria yn un o golegau mwyaf Prydain, gan gyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Fela asesydd cymwysterau Electrodechnegol, byddwch yn asesu’r ystod lawn o gymwysterau NVQ lefelau 2 a 3. Byddwch yn cofrestru ymgeiswyr ar gyrsiau addas a darparu cyfleoedd ar gyfer annog, mentora a dysgu. Byddwch yn gyfrifol am fonitro cynnydd ymgeiswyr tuag at ennill cymwysterau, gan roi adborth adeiladol a’u helpu i ddarparu portffolio o dystiolaeth.

I lwyddo yn y swydd hon, bydd rhaid bod gennych gymhwyster asesydd neu fod yn fodlon gweithio tuag at hynny, ynghyd â chymhwyster proffesiynol perthnasol ar Lefel 3 o leiaf. Gyda phersonoliaeth glên, gynorthwyol a chadarnhaol a sgiliau cadarn gweithio mewn tîm, byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i gynnal ac i ddatblygu safonau ansawdd. Bydd gennych lefelau derbyniol o Sgiliau Hanfodol, yn enwedig rhesymu geiriol a rhifiadol.

Mae gofyn i chi fod yn hunangymhellol a bod gennych sgiliau trefnu a rheoli amser da, gan gynnwys gallu cyflawni tasgau gweinyddol i gynorthwyo gyda’r swydd.

Mae’n rhaid bod gennych drwydded yrru ddilys a’ch cludiant eich hun.

Byddai’n fanteisiol iawn petai gennych brofiad o gysylltu â rheolwyr diwydiant a masnach, a bod gennych hyder yn gweithio’n uniongyrchol gyda dilyswyr allanol a chyrff dyfarnu cymwysterau.

Mae gallu siarad Cymraeg yn rhugl yn ddymunol.

Byddwn yn gofyn am Ddatgeliad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Dyddiad Cau: 26/06/2018


Gwneud Cais