Ein Swyddi Wag Presennol

Chwiliwch am yrfa gyda Coleg Cambria heddiw!

Hysbysiadau E-bost

Methu gweld unrhyw beth sy’n addas i chi? Ymunwch i gael hysbysiadau e-bost am ein swyddi Wag i gyd, cyn gynted ag y byddant yn cael eu cyhoeddi.

Ymunwch rŵan
Aseswr Gwaith Plymwr a Gwresogi
Glannau Dyfrdwy
£25,139 - £28,331 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Asesydd – Trin Gwallt
Wrecsam
Cyflog £25,139 - £28,331 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Asesydd mewn Gwaith Saer ac Asiedydd
Glannau Dyfrdwy
£25,139 - £28,331 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Asesydd Rheolaeth
Glannau Dyfrdwy
£25,139 - £28,331 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Cymhorthydd Chwaraeon a Hamdden
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £10.14 - £10.29 yr awr, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Cymhorthydd Clwb Plant Heini
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £ 10.08 yr awr
Cymhorthydd Dosbarth – Hyfforddeiaethau
Glannau Dyfrdwy
£16,900 - £17,329 y flwyddyn
Darlithydd Arweinyddiaeth
Llaneurgain
£22,827 - £38,629 y flwyddyn pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Darlithydd Cymorth Cyntaf
Llaneurgain
£22,827 to £38,629 y flwyddyn / £20.40 - £34.52 yr awr (sy’n cynnwys tâl gwyliau)
Darlithydd Mathemateg
Wrecsam a Glannau Dyfrdwy
Cyflog £22,601 - £38,246 pro rata y flwyddyn / £20.20 - £34.17 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau)
Darlithydd TG
Glannau Dyfrdwy neu Wrecsam
£22,827 - £38,629 y flwyddyn pro-rata / £20.40 - £34.52 yr awr (yn cynnwys tâl gwyliau)
Darlithydd yn y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai
Glannau Dyfrdwy ac Iâl, Wrecsam
£22,601 - £38,246 y flwyddyn, pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Gofalwr Tir
Llysfasi
£16,302 - £16,750 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Staff Iard yr Uned Geffyleg
Llaneurgain
Cyflog £16,800 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Swyddog Hawliadau a Monitro
Glannau Dyfrdwy
£19,679 - £20,709 y flwyddyn