Ein Swyddi Wag Presennol

Chwiliwch am yrfa gyda Coleg Cambria heddiw!

Hysbysiadau E-bost

Methu gweld unrhyw beth sy’n addas i chi? Ymunwch i gael hysbysiadau e-bost am ein swyddi Wag i gyd, cyn gynted ag y byddant yn cael eu cyhoeddi.

Ymunwch rŵan
Anogwr Bugeiliol
Glannau Dyfrdwy
£20,194 - £21,832 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Darlithydd Adnoddau Dynol
Llaneurgain
£22,601 - £38,246 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Darlithydd Amaethyddiaeth
Rhuthun
£22,827 - £38,629 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Darlithydd Chwaraeon
Wrecsam
£22,827 - £38,629 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Darlithydd Cyllid
Llaneurgain
£22,601 - £38,246 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Darlithydd Cymorth Cyntaf
Llaneurgain
£22,827 to £38,629 y flwyddyn / £20.40 - £34.52 yr awr (sy’n cynnwys tâl gwyliau)
Darlithydd Peirianneg
Wrecsam
£22,827 - £38,629 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Darlithydd Peirianneg Fecanyddol
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £22,827 to £38,629 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Darlithydd Peirianneg Sifil (AU)
Wrecsam
Cyflog £22,827 - £38,629 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Swyddog Pontio
Glannau Dyfrdwy
£21,832 - £23,897 y flwyddyn pro-rata, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol