GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Dirprwy Gyfarwyddwr DD2 - Gwasanaethau i Bobl.

Ial

£43,599 - £48,790

Dyddiad cau:30/05/2019

Hoffech chi weithio i goleg sy’n ‘rhagorol yn swyddogol’?

Ysbrydoli, Arloesi, Llwyddo

Mae'r coleg ar hyn o bryd yn recriwtio rheolwr newydd o fewn ei Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau i Bobl.

Dirprwy Gyfarwyddwr y Cwricwlwm DD2: £43,599 - £48,790

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn dod ag angerdd am addysg ac ymrwymiad i reoli a datblygu eu pobl.

Bydd y rôl yn rheoli ein meysydd cwricwlwm Gofal Iechyd, Gofal Plant a Mynediad i Addysg Uwch (Safle Iâl) sydd â chyfrifoldeb dros staff a myfyrwyr Coleg Cambria.

Os ydych chi'n credu bod gennych y weledigaeth, y sgiliau, yr arbenigedd a'r brwdfrydedd i wneud gwahaniaeth a'n helpu i wireddu ein huchelgeisiau, rydym eisiau clywed gennych chi.

Ynghylch Coleg Cambria

Sefydlodd Coleg Cambria ei hun yn gyflym fel darparwr addysg flaenllaw yn y DU.

Dyfarnodd Estyn, Arolygiaeth Ei Mawrhydi (AEM) yng Nghymru, y canlyniadau uchaf posibl yn yr arolygiad diweddaraf, a barnwyd bod ei "berfformiad cyfredol" a’i "ragolygon gwella" yn 'rhagorol’.

Wedi'i leoli ar ffin Gogledd Ddwyrain Cymru, mae gan y coleg gysylltiadau trafnidiaeth ardderchog ar draws rhanbarth Gogledd Cymru a mynediad hawdd hefyd at draffyrdd cenedlaethol a rhwydwaith rheilffyrdd da gyda chysylltiadau cyflym â Lerpwl, Manceinion, Caerdydd a Llundain.

Yn 2017, enwodd Lonely Planet Gogledd Cymru yn un o'i 10 rhanbarth uchaf i ymweld drwy’r byd i gyd. Mae'r gornel brydferth hon o Gymru yn llawn hanes, ac mae ganddi olygfeydd ac arfordiroedd ysblennydd.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais ewch i’n tudalen gyrfaoedd: https://www.cambria-jobs.co.uk/vacancy

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw dydd Mercher 29 Mai 2019

Mae Coleg Cambria wedi ymrwymo i godi proffil yr iaith Gymraeg. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn fanteisiol ar gyfer y swydd hon.Gwneud Cais