GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Ddirprwy Reolwr y Feithrinfa

Wrecsam

£19,256 - £20,709 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:19/12/2018

Ddirprwy Reolwr y Feithrinfa
Wrecsam
Cyflog £19,256 - £20,709 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Parhaol. Rhan Amser (5 niwrnod yr wythnos, yn ystod y tymor yn unig)

Rydyn ni’n chwilio am Ddiprwy Reolwr y Feithrinfa ar safle Iâl i gynorthwyo gyda rheoli’r Feithrinfa drwy dîm bychan o oruchwylwyr. Bydd rhaid i chi sicrhau lles corfforol, meddyliol ac emosiynol yn plant y mae’r Feithrinfa yn gofalu amdanynt a dirpwrwy ar ran Rheolwr y Feithrinfa pan fydd yn absennol.

Bydd Dirprwy Reolwr y Feithrin yn cynllunio, yn sicrhau bod darpariaeth, datblygiad creadigol, cymdeithasol ac addysgol y plant yn briodol i'w hoedran a'u hanghenion ac yn gwella hynny wrth gynllunio gweithgareddau ac amserlenni yn unol â nodau datblygu. Byddwch yn ymgynghori â Rheolwr y Feithrifa i lunio systemau gwaith newydd a’u gwella a sicrhau bod safonau mewnol ac allanol a’r holl gofnodion gofynnol yn cael eu cynnal bob amser.

Felly, os oes gennych gymhwyster NNEB (neu gymhwyster cyfwerth) a bod gennych brofiad o oruchwylio, yna rydym am glywed gennych! Yn gyfathrebwr effeithiol gydag ymagwedd glên, bydd gennych ddycnwch a gwydnwch i ymdopi â gofynion meithrinfa brysur ac yn gallu sicrhau fod trefniadau'n cael eu cwblhau. Bydd ansawdd yn bwysig i chi a byddwch yn cydnabod gwerth safonau ac yn gallu rheoli eich amser chi eich hun ac eraill yn effeithiol. Rydyn ni’n gofyn fod gennych safon rhifedd PTB NP1 Sten 5 a sgiliau llafar PTB VP1 Sten 5.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau ar ystod o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth gampfa a llawer mwy!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Dyddiad Cau: 19/12/2018


Gwneud Cais