GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Prentis Cyfleusterau

Glannau Dyfrdwy

£8,102.55 - £15,105.47 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:19/12/2018

Prentis Cyfleusterau
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £8,102.55 - £15,105.47 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Oes gennych chi 5 TGAU gradd C neu uwch (neu gymwysterau cyfwerth) gan gynnwys Mathemateg a Saesneg? Ydych chi’n barod ac yn awyddus i ennill cymwysterau ychwanegol fel NVQ neu gymhwyster Cymorth Cyntaf? Os felly, hoffem glywed gennych chi!

Mae gennym gyfle cyffrous i Brentis cyfleusterau ymuno â ni yma yng Ngholeg Cambria.

Fel un o’n prentisiaid, byddwch yn gweithio i feithrin y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad i weithio’n llwyddiannus mewn amgylchedd ystadau; darparu ystod o wasanaethau cyfleusterau a chymorth a fyddai’n gallu cynnwys symud dodrefn, cloi a datgloi adeiladau, a gwasanaethau cludo a phost. Byddwch hefyd yn cynorthwyo ein tîm ystadau presennol, a staff glanhau a thiroedd y coleg, gan ddod yn aelod gwerthfawr o’r tîm.

Felly, dyma’r cyfle perffaith i chi os ydych chi’n dymuno dechrau ar eich gyrfa ym myd cyfleusterau ac ystadau!

Y cyfan rydym yn gofyn amdano yw eich bod chi’n aelod cadarn o dîm a bod gennych sgiliau TGCh datblygedig.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn gynnig: cynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau ar ystod o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth gampfa a llawer rhagor!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Sir Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Sir Gaer.

Dyddiad Cau: 19/12/2018


Gwneud Cais