GWAG TEITL Y SWYDD

Gwneud Cais

Gweinyddydd

Glannau Dyfrdwy

£18,002 - £19,256 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol

Dyddiad cau:03/01/2019

Gweinyddydd
Glannau Dyfrdwy
£18,002 - £19,256 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Contract Cyfnod Penodol tan 31 Hydref 2019

Yma yng Ngholeg Cambria, rydym yn chwilio am Weinyddydd i ymuno â ni ar ein safle Glannau Dyfrdwy ar gontract cyfnod penodol tan 31 Hydref 2019.

Gan ddarparu cymorth gweinyddol i’r adran Dysgu yn y Gwaith, byddwch yn gyfrifol am; brosesu geiriau a theipio, cadw cofnodion gwaith swyddfa, llenwi ffurflenni, copïo data, storio a ffeilio, ymateb i ymholiadau, galwadau ffôn a negeseuon e-bost, prosesu post sy’n cyrraedd a gadael, trefnu apwyntiadau a chadw dyddiaduron. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn cynllunio digwyddiadau, gweinyddu marchnata, ac ymgysylltu â’r tîm a busnesau i hysbysebu swyddi prentisiaid.

Ar gyfer y swydd hon, mae gofyn am unigolyn sydd â NVQ Lefel 2 mewn Gweinyddiaeth Busnes (neu gymhwyster cyfwerth), a phrofiad gweinyddol diweddar mewn swyddfa brysur. Hoffem petaech yn hyderus yn defnyddio rhaglenni Microsoft Office fel; Word, Excel, Access, Outlook a PowerPoint, a chyfarpar swyddfa fel systemau ffonau, sganio dogfennau a dyfeisiau rheoli data.

Byddai’n fanteisiol petaech yn gyfarwydd â phecynnau TG arbenigol a bod gennych brofiad o’u defnyddio, yn ogystal â phrofiad o weithio mewn amgylchedd addysg neu hyfforddiant.

Byddai’n ddymunol petaech yn gallu siarad Cymraeg yn rhugl.

Yn gyfnewid am eich gwaith caled a’ch ymroddiad, gallwn addo i chi; gynllun pensiwn ardderchog, hawl gwyliau blynyddol hael, talebau gofal plant o aberthu cyflog, gostyngiadau ar ystod o gyrsiau nos y coleg, cyfraniad o hyd at 1/3 at ffioedd cyrsiau proffesiynol, disgownt ar aelodaeth gampfa a llawer mwy!

Byddwn yn gofyn am wiriad DBS gan yr ymgeisydd llwyddiannus a fydd yn cael cynnig y swydd.

Amdanom Ni

Coleg Cambria yw un o golegau mwyaf Prydain ac mae’n cyflogi dros 1450 o staff ar 5 safle sydd wedi'u lleoli'n gyfleus yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ac sy'n hawdd cyrraedd atynt o Ogledd Cymru, Swydd Amwythig, Cilgwri, Glannau Merswy a Swydd Gaer.

Dyddiad Cau: 03/01/2018


Gwneud Cais