Ein Swyddi Wag Presennol

Chwiliwch am yrfa gyda Coleg Cambria heddiw!

Hysbysiadau E-bost

Methu gweld unrhyw beth sy’n addas i chi? Ymunwch i gael hysbysiadau e-bost am ein swyddi Wag i gyd, cyn gynted ag y byddant yn cael eu cyhoeddi.

Ymunwch rŵan
Asesydd - Trin gwallt
Glannau Dyfrdwy
£25,139 - £28,331 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Asesydd Garddwriaeth
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £25,139 - £28,331 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Asesydd Gwaith Asiedydd a Gwaith Saer
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £25,139 - £28,331 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Asesydd Peirianneg
Glannau Dyfrdwy
Cyflog £25,139 - £28,331 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Cyfieithydd
Wrecsam
£25,139 - £28,331 y flwyddyn, yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Cymhorthydd Dysgu
Glannau Dyfrdwy a Wrecsam
£16,900 - £17,329 y flwyddyn, pro-rata / £10.14 - £10.39 yr awr
Darlithydd - Paentio ac Addurno
Wrecsam
£22,827 - £38,629 y flwyddyn yn seiliedig ar asesiad cyflog a phrofiad perthnasol
Darlithydd ESOL
Glannau Dyfrdwy a Wrecsam
Cyflog £22,827 - £38,629 y flwyddyn pro-rata / £20.40 - £34.52 yr awr (sy’n cynnwys tâl gwyliau)
Glanhäwr
Llaneurgain
£16,880 y flwyddyn
Nyrs Feithrinfa
Glannau Dyfrdwy
£10.14 - £10.19 yr awr / £16,900 - £17,000 y flwyddyn pro-rata